english1

Login Form

 
 
 
1. Izvor(i) informacija (novinar/medijska kuća, treća strana, novinski tekst, i sl.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pažnja: Ukoliko izvor informacija nije i podnosilac prijave, mora se upitati novinar o kome je riječ 


 

linija

BH NOVINARI KONTAKT :

Kralja Tvrtka 5/5
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 223 818
Fax: + 387 33 443 072

e-mail: [email protected]

Kralja Tvrtka 5/5, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax +387 33 223 818; + 387 33 443 072

e-mail: [email protected];

web: www.bhnovinari.ba

Copyright © 2017. Linija za pomoc novinarima. Razvojna kompanija: Artflame Cyber Media